Afdrukken

18e Overmuntheloop -> Geannuleerd

Evenement

18e Overmuntheloop -> Geannuleerd
Titel:
18e Overmuntheloop -> Geannuleerd
Wanneer:
zo, 4. februari 2018
Categorie:
Wegwedstrijd
Hits:
16026

Omschrijving

overmuntheloop

 

 

 

 

 

Zoals jullie al vernomen hadden zijn we helaas genoodzaakt om te stoppen met het organiseren van de Overmuntheloop. Graag willen wij enige uitleg geven over de reden van het besluit om te stoppen met onze loopwedstrijd.

18 Jaar geleden hadden wij, Loopvrienden Urmond, met drie bestuursleden van voetbalvereniging Urmondia, het idee om een loopwedstrijd te organiseren met als doel de kantine opbrengsten op peil te houden in de wintermaanden. Daarbij werden gezamenlijke afspraken gemaakt over de financiële verdeling;

De opbrengsten vanuit de verkoop van de kantine waren voor voetbalvereniging Urmondia.
De opbrengsten vanuit sponsoren en inschrijfgelden waren voor Loopvrienden Urmond.
De opbrengsten voor Loopvrienden Urmond zorgden ervoor dat wij een over een startkapitaal beschikten voor de aankomende loop. Het bedrag dat overbleef vanuit sponsoren en inschrijfgelden werd op een aparte rekening van voetbalvereniging Urmondia gestort met die verstande dat als er ooit een tekort aan gelden zou zijn, hiervan gebruik kon worden gemaakt. De afgelopen 17 jaar hebben wij hiervan geen gebruik hoeven te maken.
Tot onze spijt liepen het aantal inschrijvingen en sponsorgelden terug waardoor we genoodzaakt waren om gebruikt te maken van onze financiële afspraak.

Helaas verliep dit anders dan wij hadden verwacht.
Het bestuur van voetbalvereniging Urmondia betaalde, na enige terughoudendheid en tegenwerking, het beoogde bedrag. Daarbij kwam van hen de vraag of we in de toekomst ook verwachtte aanspraak te maken op deze gelden? Dit was voor ons moeilijk om te beantwoorden.
Als Loopvrienden Urmond vroegen wij om een financieel overzicht van de in 17 jaar opgebouwde reserves. Tot onze grote verbazing gaf het bestuur van Urmondia te kennen dat er gelden meer op deze rekening stonden? Tevens werd ons schriftelijke medegedeeld dat zij geen medewerking meer geven aan de Overmuntheloop.

Wij betreuren de gang van zaken en vinden het triest dat onze samenwerking op déze manier wordt beëindigd. Energie, enthousiasme en hart voor onze loopwedstrijd deed ons nog even twijfelen voor een eventuele doorstart van de Overmuntheloop. Toch hebben wij ervoor gekozen om te stoppen met het organiseren van de loopwedstrijd.

Hartelijke groet,

Will van de Wauw - Jean Wagemans
Loopvrienden Urmond