Doelstelling.
De vereniging probeert zowel de beginnende als de gevorderde atleet of loper tot zijn/haar recht te laten komen. Onze trainers/trainsters staan garant voor enthousiasme en deskundigheid. Plezier in bewegen, werken aan conditie of sportief presteren. AV Caesar biedt voor elk wat wils. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes van uiteenlopende leeftijden en diverse niveaus trainen één of tweemaal per week in diverse groepen en categorieën, algemeen of specifiek gericht. Zo kan een ieder de inspanning leveren die bij zijn/haar doelstelling past. Vooral loopsters vinden het gerustellender om niet meer alleen in de avonduren de weg op te moeten. Onze kunstofbaan is een veilig alternatief, ook wat de ondergrond betreft (minder blessuregevoelig). Bovendien speelt het gezelligheidsaspect voor velen een niet onbelangrijke rol. Je maakt er nieuwe vrienden en vriendinnen, soms voor het leven Clubliefde en teamgeest bestaan hier nog echt! Jong geleerd is oud gedaan, zegt een spreekwoord. Vandaar dat de jeugd bij onze vereniging al terecht kan vanaf 6 jaar. Atletiek is een boeiende, veelzijdige en afwisselende sport. Spelenderwijs leer je de basisvormen en technieken van lopen, springen en werpen.

Historie.
De atletiekvereniging “Caesar” werd op 1 juni 1941 opgericht. Ondanks de oorlogsjaren en de daarmee gepaard gaande moeilijkheden rond de oprichting, sloten zich in het eerste jaar zo’n veertig leden aan bij de kersverse club. De trainingen vonden toen nog elders plaats op een klein sportcomplex “De Kamp” geheten. De accommodatie bestond uit een grasbaan, een voetbalveld, een verspringbak, een hoogspringbak en een kogelstootring. Het terrein werd zusterlijk gedeeld met de andere Caesar-verenigingen; Caesar handbal en Caesar voetbal. Niet eerder dan najaar 1958 werd een meisjes-, c.q. damesafdeling aan de atletiekvereniging toegevoegd. In 1967 werd het sportcomplex “De Carmel” in gebruik genomen. Op de nieuwe accommodatie kon de atletiekvereniging beschikken over twee kleedlokalen, een berging, een sportveld, een gravelbaan en de benodigde voorzieningen voor de technische nummers. In 1978 werd de beneden-berging, het secretariaat en de omroepcabine gebouwd, in 1984 gevolgd door de bouw van een eigen kantine. Vervolgens werd in 1990 het atletiekcomplex uitgebreid met een krachthonk. In 1991 vierde de vereniging trots haar 50-jarig bestaan. In 1996 tenslotte is de accommodatie na een grondige baanrenovatie geprivatiseerd. Op 30 augustus van dat jaar vond de feestelijke heropening plaats. Rond het jaar 2008 concludeerde de vereniging, dat het voor de toekomst van AV Caesar noodzakelijk is toe te werken naar een geheel vernieuwde atletiekbaan. Daar is toen een koers voor uitgezet. Concrete plannen werden in 2010 bij de gemeente Beek ingediend. Na een uitvoerige periode van overleg en voorbereiding is op 1 juni 2015 de lang gewenste nieuwe accommodatie in gebruik genomen.